Contact Us

Để giúp chống lại spam đã lộn xộn hoàn toàn hộp thư đến của tôi, chúng tôi đã quyết định chuyển sang một hệ thống bán vé trực tuyến. Bên cạnh đó các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email : infor@ultimatekaraokedvds.com